Offerteformulier Uitgestelde
Gegarandeerde Lijfrente-uitkering

Let op! De velden gemerkt met een * dient u verplicht in te vullen.

1. Algemene gegevens

Naam + voorletters *
E-mailadres *
Adres + huisnummer *
Postcode + plaats *
Telefoon overdag *
Telefoon 's avonds
Geboortedatum *  (dd/mm/jj)


2. Gegevens vrijkomende koopsompolissen en/of lijfrenteverzekeringen

Fiscaal regime Einddatum  (dd/mm/jj) Vrijkomend bedrag Maatschappij
* * * *


3. Looptijd van de uitgestelde lijfrente

Uitkering uitstellen tot (dd/mm/jj) *


4. Retourprovisie

Geef mij de retourprovisie (geldt voor een lijfrentekapitaal vanaf € 25.000,-)
ineens op de ingangsdatum van de uitgestelde lijfrente
moet worden toegevoegd aan het lijfrentekapitaal


5. Hoe wilt u de offerte ontvangen?

via e-mail
per post via het opgegeven adres


6. Wilt u advies op maat?

Ja, neem telefonisch contact met mij op voor een advies op maat. Bel mij:
overdag (tussen 9:00 en 17:00 uur)
's avonds (tussen 19:00 en 21:30 uur)


7. Opmerkingen

 

disclaimer