Uw huidige lijfrente laten uitkeren door een andere verzekeraar kan u veel geld opleveren. Lees verder...
 
Onderzoek uw mogelijkheden
     

Algemene informatie

Nieuw fiscaal regime:
Direct ingaande lijfrente aanschaffen

Hier heeft u twee keuzemogelijkheden

  1. Een direct ingaande gegarandeerde lijfrente
  2. Een direct ingaande lijfrente op basis van beleggingen.

1. Een direct ingaande gegarandeerde lijfrente.
Traditioneel werd een expirerende lijfrente uitsluitend omgezet in een gegarandeerde uitkerende lijfrente, soms met winstdeling of overrente. U weet dan in ieder geval wat u krijgt. Op dit moment wordt naar schatting 85% van het expirerende lijfrentekapitaal omgezet in een direct gegarandeerde lijfrente.

U kunt zelf bepalen wanneer de uitkeringen moeten plaatsvinden. U kunt kiezen uit een tijdelijke- of een levenslange uitkering.

Bij een tijdelijke lijfrente-uitkering bepaalt u zelf in welke de periode de uitkeringen plaatsvinden. Zo kunt u de periode tot uw pensioen overbruggen, wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Ook kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een uitkering van uw 65e tot en met uw 75e levensjaar. De fiscus stelt wel eisen aan de minimale duur van deze periode, de zogenaamde 1%-eis.

Bij een levenslange oude dag lijfrente-uitkering bent u dus van een periodieke uitkering verzekert, hoe oud u ook wordt.

Nabestaandenuitkering
Heeft u een partner, dan kunt u een tweede verzekerde toevoegen om te voorkomen dat bij het overlijden van de eerste verzekerde de achtergebleven partner niets meer ontvangt. Bij een nabestaandenuitkering en een levenslange oude daglijfrente lopen, wanneer de eerste verzekerde overlijdt, de uitkeringen door zolang de nabestaande leeft. Bij een tijdelijke lijfrente-uitkering ontvangt de nabestaande een uitkering gedurende de overeengekomen looptijd.

Een nabestaandenuitkering regelt u eenvoudig door uw nabestaande als tweede verzekerde op te geven. Omdat de kans groter wordt dat de uitkeringsperiode voor de verzekeringsmaatschappij langer wordt, heeft dit tot gevolg dat de uitkering in de periode vóór uw overlijden lager zal zijn.

De hoogte van de nabestaandenuitkering kunt u vaststellen op 100% van de oorspronkelijke uitkering of op een lager percentage. De keuze is afhankelijk van de inkomenssituatie van uw nabestaande na uw overlijden. Wanneer deze grotendeels afhankelijk is van het inkomen uit de lijfrente-uitkering dan is het verstandig te kiezen voor een 100% nabestaandenuitkering. De meest voorkomende vorm is een 70% nabestaandenuitkering. De kosten van levensonderhoud voor één persoon zijn tenslotte lager dan voor twee.

Contraverzekering
U kunt er ook voor kiezen om bij uw overlijden een bedrag in één keer te laten uitkeren aan uw nabestaande(n). Dit regelt u door een aparte verzekering af te sluiten die gekoppeld wordt aan de uitkerende lijfrente.

De contraverzekering wordt automatisch afgesloten op twee levens, als u voor een nabestaandenuitkering hebt gekozen. In dat geval wordt een eventueel restkapitaal uitgekeerd nadat de tweede verzekerde is overleden. Om te voorkomen dat uw partner of uw kinderen over dit restkapitaal successierechten moeten betalen, is het aan te raden dat zij de premie voor de contraverzekering betalen. Een contraverzekering kan alleen worden afgesloten door betaling van een eenmalige premie.

Wij zijn u graag van dienst met het zoeken van de verzekeringsmaatschappij die op dit moment de hoogste uitkering biedt. Wij kunnen alles direct voor u regelen waarbij u uiteraard met een direct ingaande gegarandeerde lijfrente geen enkel risico loopt. Vraag nu een offerte aan. Bovendien ontvangt u van ons mogelijk retourprovisie wat een nog hogere uitkering voor u betekent. Voor meer informatieover retourprovisie verwijzen we u naar "Hoe werken wij".

Wilt u weten wat een direct ingaande gegarandeerde lijfrente-uitkering in uw geval betekent. Vraag dan een offerte aan.

2. Een direct ingaande lijfrente op basis van beleggingen.
De afgelopen jaren zijn een tiental verzekeraars op de markt gekomen met direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen. De belangrijkste reden hiervoor was de gestaag dalende rente eind jaren negentig en de gestaag stijgende koersen op de effectenbeurzen. Zoals bekend zijn de beurskoersen sinds begin 2000 drastisch verandert.

Feitelijk "beheert" de verzekeringnemer (u dus) bij de beleggingsgebonden lijfrente het kapitaal zelf via beleggingsfondsen of aandelen. Wanneer het lijfrentekapitaal onverhoopt is opgesoupeerd, stoppen dus ook de uitkeringen. Duikelen de koersen dan slinkt ook het kapitaal. Dat betekent dat voor het onttrokken deel koersverlies wordt geleden, dat niet meer goed te maken is bij een weer stijgende beurs. Daar is niets meer aan te doen, behalve het verlies te nemen.

Als u kiest voor een lijfrente op basis van beleggingen dan adviseren wij u een deel risicomijdend te beleggen. Welk deel dat hangt af van de mate waarin u afhankelijk bent van de lijfrente-uitkering. Heeft u bijvoorbeeld een uitstekend pensioen dan kunt u uiteraard wat meer risico nemen dan iemand die helemaal afhankelijk is van het lijfrentekapitaal.

Wij denken dat u de keuze voor een direct ingaande lijfrente op basis van beleggingen het beste na een persoonlijk advies maakt. U heeft namelijk de keuze uit de belegging van uw lijfrente kapitaal in beleggingsfondsen, fondsen die een index volgen, zelf geselecteerde aandelen en een eigen vermogensbeheerder.

Onderzoek van de consumentenbond
Wilt u meer weten over lijfrentes op basis van beleggingen dan verwijzen we u voor informatie naar een rapport van de afdeling Onderzoek van de Consumentenbond. Wilt u dit rapport lezen, klik dan hier.

Persoonlijk advies
Voor een persoonlijk advies kunt u contact met ons opnemen waarin u uw wensen kenbaar kunt maken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op . Klik hier voor een persoonlijk advies
.

Andere mogelijkheid nieuw regime:
Later laten uitkeren

Mogelijkheden oud regime:
1. Uitkering ineens
2. Later laten uitkeren
3. Schenken aan de kinderen

4. Direct ingaande lijfrente aanschaffen 


Ik raakte verzot op golfen toen ik al wat ouder was. Via deze website ontvang ik een hoog rendement op mijn lijfrentepolissen. Zo kan ik onbezorgd blijven sporten.

(Frits Wolswijk, Eindhoven)

 

Wilt u alle informatie rustig nalezen? Klik hier voor de speciale printversie.

 

disclaimer